บ้านหม้อ...หมู่บ้านประวัติศาสตร์เชื่อมสายสัมพันธ์สองฝั่งโขง จ.หนองคาย
ฐปนัท มะลิซ้อน    ธชา ปรางค์นวรัตน์