ที่เลาะ
แบ่งปันให้เพื่อนชม

เมื่อถึงเดือน 10 ชาวพุทธทุกภาคในไทยต่างจัดเทศกาลสารทกัน ตามคติความเชื่อทางศาสนา ในการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ลาลับโลกไปแล้ว แต่มีธรรมเนียมปฏิบัติแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

บ่อยครั้งที่เราตามหาความสุข และบ่อยครั้งที่เราออกเดินทางไกลเหลือเกิน จนบางทีเราหลงลืมและทิ้งอะไรบางอย่างที่มีคุณค่าและอยู่ใกล้ตัวไป ลองหยุดมองและเดินช้าๆ ลงบ้าง เราจะพบว่ามีความสุขเล็กๆ เติบโตขึ้นร...

ตั้งแต่จำความได้ ผมมาเชียงคานนับครั้งไม่ถ้วน แต่มีที่นับได้สามครั้งถ้วนที่จดไว้ในโหมดความทรงจำดีๆ ครั้งแรก-ช่วงปิดเทอมใหญ่วัยประถม ครอบครัวผมมาพักร้อนที่แก่งคุดคู้กัน กุ้งเต้นกับกุ้งทอดเป็นเรื่องที...

จุดหมายปลายทางบางทีก็ไม่ได้ง่ายนักที่จะไปให้ถึง บางทีก็กลัว บางทีก็ท้อ และลังเล แต่สิ่งที่ขับเคลื่อนทำให้เราไปถึงจุดหมายได้ก็คือ ความเชื่อและความศรัทธา ในสิ่งที่ทำ...เชื่อ และศรัทธา ในหัวใจของตัวเอง

เพียงหนึ่งเดือนนับจากวันออกพรรษาเป็นต้นมา คือช่วงบุญกฐิน ฮีตเดือนสุดท้ายของฮีตสิบสองในประเพณีอีสาน ถือเป็นเวลาที่วัดแต่ละวัด หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ต่างจัดงานบุญใหญ่ประจำปีกัน

ฤดูหนาว เป็นฤดูกาลแห่งการท่องเที่ยวชมดอกไม้ที่งดงามที่สุด เหล่าเจ้าดอกไม้มักจะพร้อมใจอวดโฉมกันมากมายในหลายพื้นที่ในฤดูนี้ สำหรับภาคอีสานแล้ว เรามีหนึ่งโลเคชั่นที่อยากแนะนำให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผั...