เลาะคุย
แบ่งปันให้เพื่อนชม

ว่ากันว่าการเดินทางเป็นปรุงแต่งรสชาติให้กับชีวิต สำหรับ ต่อ - ณฐภัทร ชัยชูสอน ตอนไปรับรถคือการได้รับ ‘รสใหม่’ ให้ชีวิตเป็นรถในฝัน รสในจินตนาการ เราค่อนข้างแค่แน่ใจว่ารสสัมผัสที่เขาได้รับคือความ