คนเลาะ
แบ่งปันให้เพื่อนชม

ณ ตลาดไทย-ลาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย นอกจากถ้ำพญานาคอันวิจิตร ที่ต้องมาสัมผัสด้วยตา

เด็กวัยเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ตามชุมชน หรือหมู่บ้านต่างๆ มักจะมีการรวมตัวกันโดยมิได้นัดหมาย ในวันหยุด หรือช่วงเลิกเรียน